Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V dalším díle našeho cyklu o církevních restitucích se tentokrát vydáme na Zelenou horu. Přineseme reportáž ze setkání olomoucké mládeže na Velehradě, podíváme se na jeden z koncertů Velikonočního festivalu duchovní hudby a navštívíme zrekonstruovanou Demelovu kapli u Litomyšle. Také vás pozveme do Moravského zemského muzea na výstavu o Cyrilu a Metodějovi a o práci restaurátorky bude povídat Renata Bartoňová. Na závěr nás čeká fejeton Vlastimila Fürsta s názvem Boží děti. Pořadem provází Petra Oppeltová.

Církevní restituce – 3.díl

Zelená hora

Připravil: Petr Kotrla

Klikněte pro větší obrázekV minulých dílech našeho cyklu o církevních restitucích jsme si shrnuli vše podstatné a dozvěděli se taky něco o tom, jak majetkové vyrovnání probíhá. Dnes jsme se vydali za příběhem první památky - na Zelenou horu do Žďáru nad Sázavou.

Zelená hora

Světový den mládeže na Velehradě

Připravila: Alžběta Medlová

Klikněte pro větší obrázekSobota před Květnou nedělí byla před více než dvaceti lety prohlášena Janem Pavlem II. za Světový den mládeže. V olomoucké arcidiecézi bylo to letošní setkání mládeže díky oslavám příchodu Cyrila a Metoděje spojeno s cestou na Velehrad. Společně s poutníky jsme k němu vyrazili ze Starého Města.

Velikonoční festival duchovní hudby

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázekV rámci letošního brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby jsme navštívili koncert v brněnském kostele svatých Janů. Zde zazněly mimo jiné i barokní duchovní skladby italského skladatele Giovani Battisty Aloisiho, jehož životní osud ilustruje motiv festivalu, kterým je Exodus - tedy vyjití.

Velikonoční festival duchovní hudby

Demelova kaple

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekO třech kapličkách ve Vysokém lese u Sebranic vědělo donedávna jen pár pamětníků a těch, kteří se zajímají o historii. Když jejich stavitelé museli z naší země po válce odejít, nikdo se o ně nestaral a tak postupně zchátraly až na základy. Dokud nepřišla parta nadšenců odhodlaná jim opět vrátit jejich původní podobu.

Obnova kaplí v oblati Vysokého Lesa
Spolek archaických nadšenců

Cyril a Metoděj – doba, život, dílo

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekJedna z nejrozsáhlejších výstav o době, životě a díle Konstantina a Metoděje probíhá v Moravském zemském muzeu v Brně. Muzeum se tak připojilo k oslavám 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Najdete na ní odpovědi na otázky, zda byli Konstantin s Metodějem opravdu prvními misionáři, kteří na Velkou Moravu přinesli křesťanství, do jakého náboženského prostředí vlastně přišli a jak svým působením a dílem ovlivnili životy dalších generací.

Cyril a Metoděj – doba, život, dílo

Renata Bartoňová

restaurátorka

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekPod jejíma rukama ožívají staletími zčernalé a zašlé malby a obrazy opět nabývají kontur, které jim vtiskli jejich autoři. Vystudovaná malířka a restaurátorka Renata Bartoňová by tohle povolání za nic nevyměnila.

Církev československá husitská Blansko

Boží děti

Fejeton Vlastimila Fürsta

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázekJohn Wesley, zakladatel metodismu, prý měl jednou podivný sen. Ocitá se v něm u pekelné brány. Zaklepe a pak se ptá: „Jsou v pekle katolíci?“ „Ano, těch je tu spousta,“ slyší odpověď. „A co pravoslavné, ty tam také máte?“ táže se dál. „Jistě,“ odpovídají démoni, „těch tu máme také požehnaně.“ Vyptává se dál: „Jsou u vás i nějací evangelíci?“ Z pekla se ozve: „Těch je tu obrovský zástup.“ „A co metodisty, ty u vás také najdu?“ ptá se a v jeho hlase je cítit napětí. „Samozřejmě. Je jich tu také dost…“ Vyděšený odpovědí spěchá k nebeské bráně, kde pokládá stejné otázky: „Jsou tu metodisté?“ Z nebe se ozve: „Ani jeden!“ „A evangelíci?“ ptá se zděšený Wesley. „Také ne!“ „Jsou tam alespoň pravoslavní?“ vyptává se dál a znovu slyší: „Nejsou.“ „To tam nemáte ani žádné katolíky?“ Opět slyší, že ne. Když se vzpamatuje z toho šoku, položí poslední otázku: „A koho v tom nebi vlastně máte?“ Z nebe se ozve Boží hlas: „Johne, nebe je jen pro mé děti.

Jak se mohu stát Božím dítětem? Je to prosté. Stačí se držet ruky nebeského Otce a nechat se vést. Důvěřovat mu, tak jako malé dítě věří svému tátovi.Zajímavá slova píše apoštol Jan ve svém prvním dopise: „Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby.“ (1. Jan 3,2)

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST