Kláštery Kostelní Vydří a Želiv nejsou jen úžasným architektonickým dědictvím. Komunity, které zde žijí, se různým způsobem vyrovnávají s výzvami současného světa. Režie J. Vávra

Obsah dílu

Přehrát vše

Představují rozsáhlé klášterní komplexy potenciál dalšího rozvoje nebo jsou spíš koulí na noze a zbytečnou finanční zátěží řeholních společenství? Jak se kláštery, které restituovaly značné majetky, dokáží uplatnit v tržní ekonomice? Co nabízí svým návštěvníkům a nakolik se chtějí otevírat vnějšímu světu? Odpovědi nejen na tyto otázky zjišťoval ve významných klášterech Česka Jan Vávra.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD