„Matematika, to je tragika.“ M. Uhde a J. Konvalinka hovoří s Václavem Klausem ml. (2005). Režie P. Sladký

„Matematika, to je tragika, to je tragika akademika. Kdo ji vymyslel kdysi před lety, ten je študáky navždy prokletý…“ – zpívali gymnazisté někdy před půlstoletím. A tento studentský popěvek se stal mottem rozhovoru Milana Uhdeho a Jana Konvalinky s Mgr. Václavem Klausem mladším, ředitelem Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze. Hovořilo se samozřejmě nejen o matematice, ale mimo jiné i o přednostech a záporech našeho školského systému. Český žák a student jsou pozadu, pokud se týká pochopení smyslu osvojovaných dovedností. Naše vyučování je stále ještě silně poplatné středověkému systému. Učíme se zpaměti. Umíme vyjmenovat prvky z Mendělejevovy tabulky, uniká nám však souvislost mezi nimi a zákonitost, kterou Mendělejev objevil a která mu umožnila tabulku sestavit… Přihlédnout ke smyslu a souvislostem je základní požadavek, má-li vzdělávací proces připravit studenta a absolventa ke schopnosti reagovat na změněné situace, poznávat nové oblasti lidských činností a obstát v nich…

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3
ŽánrMagazín