Kláštery a jejich pohnuté osudy v regionech visegrádské čtyřky

Obsah dílu

Přehrát vše

Uzavřená společenství bratří a sester různých řeholních řádů provází dějiny Evropy od počátku středověku. Nešlo jen o lidi věřící a stále se modlící, v mnoha případech kláštery plnily úlohy výrobní, vzdělávací, kulturní, charitativní, ne-li přímo zdravotnické, i další. Dnešní doba je hodně jiná než časy středověku, přesto klášterní život leckde funguje, i když už třeba plní úkoly jiné. Muži z kláštera na východě Slovenska se občas říká „východňárský Michelangelo“. Opatství benediktýnů v Tynci u Krakova má za sebou přebohatou historii i zajímavou současnost, stejně jako maďarský klášter Pannohalma. Významný benediktýnský klášter je i na jihu Moravy, v Rajhradě, kde najdeme mimo jiné i památník moravského písemnictví.

Společný pořad zemí Visegrádské skupiny, měsíčník reagující na každodenní problémy všech čtyř zemí, vytvořený na principu vzájemné výměny reportáží regionálních studií Slovenska, Polska, Maďarska a Česka.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST