Příchod manželů Lipinových dokonale proměnil život v obci Jistebník (2017). Připravili M. Švihálek a B. Hollanderová

Přestože nejsou Alena a Jan Lipinovi „starousedlíky“, nýbrž pouze „naplaveninami“, už se stačili do dějin Jistebníka zapsat nesmazatelným způsobem. Například prosadili unikátní myšlenku zřízení tzv. Galerijní ulice, kdy na plotech a stěnách domků jsou umístěné velkoformátové černobílé fotografie z archivů rodin, které tu žijí. Galerijní ulice je dlouhá 150 metrů a vystavených fotek jsou asi tři stovky. Podle sousedské dohody musí fotky pocházet z dob před nejméně třiceti lety. „Nejsme anonymní, jsme sousedé,“ zní slogan, který fota doprovází. Ale pozoruhodných nápadů, které Lipinovi do obce přinášejí, je mnohem více, například neobvyklým způsobem vítali příchod jara…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 ST AD HD