Jak lesní zvířátka a kozel Kevin se svým harémem zůstali Edovou poslední radostí (2012). Režie P. Všelichová

V krátkém dokumentu Samotáři z Černé Vroble v roce 2012 se po dvanácti letech vracíme do zapadlé beskydské osady za rázovitým Edou Němcem. Dnes je už důchodcem a proměny osady sleduje s nedůvěrou. Noví osadníci spíš myslí na svůj prospěch než na tradici zdejšího života. Jediným potěšením Edovi zůstal poslech rádia, zvířata a kouzelná příroda kolem.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2011
 ST