O rozvoji podnikání na vesnici (2006). Režie P. Lokaj

Regionální rozvojová agentura eviduje na jižní Moravě celkem 18 průmyslových zón v různém stadiu připravenosti. Cílem je nabídnout podnikatelský prostor firmám, které se rozhodnou v regionu usadit a pomohou při snižování nezaměstnanosti. Ta se pohybuje na venkově mezi třinácti a jednadvaceti procenty. Vítány jsou zejména malé a střední podniky, které alespoň částečně pokryjí potřeby místního trhu práce. Firma, která se usadí v takové zóně, může získat daňové úlevy a některé další výhody, a to za splnění jediné podmínky: v žádném případě nesmí mít negativní vliv na místní životní prostředí. Za konkrétními příklady se podíváme na Znojemsko a Vyškovsko…

Stopáž18 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3