Rada

Prodej přes internet

25. 6. 2010

Dotaz diváka: Jakými pravidly se řídí prodej přes internet? Jak jsou zákazníci chráněni?

Spotřebitel je zákonem velmi přísně chráněn, jsou zde daná konkrétní pravidla, která musí obchodník splňovat pro to, aby mohl platně uzavírat smlouvy přes internet. Tzn. kupující musí být dopředu seznámen, o jakou firmu se jedná, kde je firma vedená, sídlo, IČO, jakým způsobem je registrována, všechny podrobnosti v obchodním rejstříku. Zároveň musí být dopředu dány podmínky, za kterých se prodej uskuteční, veškeré obchodní podmínky. Pokud není něco v obchodních podmínkách uvedeno, nemůže se prodávající domáhat něčeho navíc.

Autor reportáže: Jaroslava Šafránková


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží