AZ-kvíz

 • Počet odvysílaných dílů od 2. 1. 1997 do 30. 12. 2016: 4 089 dílů
 • Počet soutěžících (řada z nich se do AZ-kvízu opakovaně vrací): cca 10 000
 • Počet položených otázek: cca 173 969
 • Počet pětinásobných šampiónů (5× ve finále), kteří dostali tričko: 522 lidí – řada z nich má zvítězila opakovaně
 • Nejvyšší výhra (od roku 2009): 27 000,– Kč (v roce 2014)
 • Nejvyšší částka prémie (od roku 2009): 24 000,– Kč (v roce 2014)
 • Moderátoři: Aleš ZbořilEva Machourková, jen v roce 1998 moderoval půl roku místo Aleše Zbořila Roman Svoboda
 • Režiséři: pouze dva – Evžen Sokolovský ml. a Ladislav Cmíral
 • Jediný člověk, který dělá AZ-kvíz dvacet let, je střihač Jan Matějka.

AZ- kvíz speciál

 • Počet odvysílaných dílů: 35 (vysílal se v roce 2012)
 • Počet soutěžících: 140
 • Počet položených otázek: cca 1 990
 • Nejvyšší výhra: 66 000,– Kč

Zeptali jsme se dodavatele otázek P. Kocmana:

Která byla podle Vás nejlehčí a nejtěžší otázka?

Určit nejtěžší a nejlehčí otázku v zásadě nejde. Co je pro někoho těžké, pro jiného je lehké a naopak. Záleží také na vzdělání, aktivitách, profesi, všeobecném rozhledu soutěžících a podobně. Za bezmála dvacet let AZ-kvízu jsem viděl mnohokrát soutěžící bravurně odpovídat na velmi těžké otázky a naopak jsem s překvapením sledoval, že otázky, které by všeobecně mohly být pojímány za triviální, zůstaly nezodpovězeny. A také samozřejmě záleží na věku.

Obecně sice jde vysledovat nějaké tendence, ale ty neplatí stoprocentně. Ženy zpravidla bravurně ovládají květiny a rostliny vůbec, v čemž muži obvykle tápou. Ti zase zpravidla disponuji dobrými zeměpisnými znalostmi, v čemž jsou ženy slabší. Ale to vůbec neznamená, že se neobjeví žena, která exceluje geografickými údaji, nebo muž sypoucí z rukávu názvy všemožných rostlin.