Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Obsah dílu

Přehrát vše

Říká se, že když člověku chybí jeden smysl, ty ostatní posílí. To, jestli vizuální vnímání sluchově postižených je výraznější, zajímalo i magistru Pavlu Novotnou z katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU, která zvolila jako téma své disertační práce „Proces získávání výtvarných zkušeností u neslyšících výtvarných tvůrců“. My dnes nahlédneme do její práce a zároveň se vypravíme na některé zájmové výtvarné akce, kterých se sluchově postižení lidé rádi účastní. Zastavíme se v Pardubicích, kde probíhal jubilejní 20. ročník Abilympiády, ve které soutěžili v několika disciplínách i neslyšící. Navštívíme výtvarný workshop pro sluchově postižené, který pořádá APPN v Tiché kavárně. Nahlédneme i do tvůrčí dílny neslyšícího malíře Michala Štěpánka. Všech zúčastněných se zeptáme, co jim výtvarný projev dává, zda jim částečně vynahrazuje chybějící komunikační prostředek, a pokusíme se zjistit, jakou roli hraje sluchový handicap v jejich uměleckých aktivitách.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 P ZJ T
ŽánrMagazín