Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Obsah dílu

Přehrát vše

V loňském roce od září do prosince se 11 neslyšících kurzistů účastnilo víkendových setkání, kde se pod vedením čtyř lektorů učili, jak zvládnout první pomoc. Kurz pro budoucí neslyšící zdravotníky měl oproti běžnému kurzu dvojnásobný počet hodin a veškerá výuka byla tlumočena do znakového jazyka. V kurzu mohli neslyšící získat jak teoretické poznatky z oblasti somatologie, zdravovědy a první pomoci, tak praktické zkušenosti v podobě téměř reálných situací, ve kterých museli prokázat schopnost poskytnout rychle adekvátní první pomoc. Nechyběl ani nácvik záchrany tonoucích přímo v bazénu. Devět kurzistů složilo na závěr úspěšně zkoušky a byl jim předán certifikát a průkaz zdravotníka. O tomto společném projektu Jazykového centra Ulita v Praze Radlicích a sdružení Záchranáři Žatec si budeme povídat v tomto TKN. Zúčastníme se workshopů první pomoci pro žáky ZŠ v Radlicích, připomeneme si některé praktické ukázky i nácvik spolu se záchranáři. Navíc budeme přítomni akci Čtyři deci stačí, při které se řada sluchově postižených dobrovolníků stanou dárci krve v Ústavu hematologie a transfúze v Praze. Zdraví je totiž jen jedno a pomoci může každý, ať je slyšící nebo neslyšící.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ZJ T
ŽánrMagazín