Pořad pro neslyšící a jejich přátele

Obsah dílu

Přehrát vše

I když v současné době mají neslyšící lidé prakticky otevřenou cestu za nejvyššími akademickými tituly, počet neslyšících lidí, kteří mají „velký doktorát“, tedy za jménem mají titul Ph.D., nebo se na něj připravují, by se dal ukázat na prstech jedné ruky.

Prvním z nich je mladý vědec RNDr. Michal Jágr, Ph.D. S téměř absolutní ztrátou sluchu vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK s červeným diplomem. Jeho diplomová práce byla v daném roce ohodnocena jako druhá nejlepší v rámci celé Univerzity Karlovy. Během doktorandského studia vyvinul nové analytické metody na stanovení průmyslových zplodin v lidské krvi. Výsledky své práce publikuje v prestižních světových odborných časopisech. Nyní bádá v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky.

Jinou cestou za akademickými tituly prošel těžce sluchově postižený PhDr. Ondřej Bastl. Po skončení povinné školní docházky se vyučil mechanikem měřících zařízení, večerním studiem se propracoval k maturitnímu vysvědčení. Své velké lásce – historii – se mohl naplno věnovat až po sametové revoluci. Na Filozofické fakultě vystudoval archivnictví. Vydal celou řadu publikací pro odbornou veřejnost i pro studenty, překládá z němčiny a z polštiny, kromě práce v archívu učí na dvou vysokých školách. Má už připravenou práci, s kterou chce získat velký doktorát.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ZJ T
ŽánrMagazín