Magazín nejen pro zdravotně postižené

V dnešním Klíči navštívíme brněnskou organizaci Domov pro mne. Je to neziskovka, která je druhým největším poskytovatelem asistenčních služeb v Jihomoravském kraji. Poskytují také chráněné bydlení, zájmové kroužky pro handicapované do 26 let a příměstské tábory, které zatím jako jediné v Brně jsou zaměřené na děti s těžším handicapem. Ředitelka Jarmila Vokálová v organizaci začínala jako asistentka, představí nám nejen svou organizaci, ale také příběhy některých klientů -rodinu, ve které dvě dospívající dcery mají mikrocefalii. Obě mají těžkou mentální retardaci, ta starší má také skoro každý den epileptické záchvaty, při kterých jí hrozí pád, mladší Aneta má i ADHD. Dcery žijí s rodiči doma a každý den jim pomáhají asistenti Domova pro mne. Navštívíme také chráněné bydlení, kde spolu žijí snoubenci pan Milan a slečna Pavlína, oba jsou na vozíčku. Společně připravují internetový pořad Handy žurnál, ve kterém představují zajímavá místa a akce pro handicapované v Brně a okolí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrMagazín