Magazín nejen pro zdravotně postižené

Úsilí o navýšení příspěvku na péči, které se podařilo prosadit ve 3. a 4. stupni závislosti pro děti a dospělé se zdravotním postižením otevřelo odbornou i společenskou diskuzi nad tím, co je smyslem příspěvku na péči a jaká je role pečujících rodičů, partnerů, dospělých dětí nebo přátel. Ztráta výdělku, z důvodu nepřetržitého zajištění péče a výše přiznaného příspěvku na péči, má vliv nejen na hmotné zajištění rodiny, ale i na pozdější výši přiznaného starobního důchodu pečujících. Za služby, které umožňují vystřídat pečující blízké, jako je osobní asistence, pobyt v denních stacionářích nebo odlehčovací služby, si musí klient platit. Zároveň nejsou tyto ambulantní služby dostupné v potřebné míře a kvalitě ani flexibilní podle potřeb klienta. Není náhodou, že iniciátory změn systému dlouhodobé nepřetržité péče a vzniku nových typů ambulantních služeb jsou sami lidé se zdravotním postižením nebo pečující rodiny. Představíme vám příběhy dvou mužů, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrMagazín