Magazín nejen pro zdravotně postižené

Poruchy pozornosti, učení a hyperaktivita jsou syndromy, které jsou v současné době u dětí často diagnostikovány a řešeny. Již méně se hovoří o tom, že u značné části těchto dětí přetrvávají jejich problémy do dospělosti a i v pozdějším věku jsou lidé s ADHD či dyslexií nuceni své onemocnění řešit. ADHD jakožto neuro-biologická vývojová porucha mozku ovlivňuje jejich celý život. Výrazně zasahuje do oblasti vzdělání, práce i vztahů. Celoživotní výsměch ze strany okolí i opakované selhávání a zklamávání sebe sama, zapříčiněné touto poruchou, mohou vést až k depresím, sebepoškozování nebo alkoholismu. Existují ale i lidé, kteří se svým neviditelným hendikepem zvládají žít šťastný a naplněný život. I přes komplikace dokázali vystudovat vysoké školy, kariérně se realizují a vychovávají děti. Existují také lidé a organizace, které se dospělým s ADHD i dyslexií věnují. Tomu, jak se žije dospělým lidem s poruchami pozornosti, učení a hyperaktivitou se věnuje tento díl pořadu Klíč.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrMagazín