Magazín nejen pro zdravotně postižené

Děti, které se výrazněji liší od většiny, ať už pro svůj tělesný nebo mentální handicap, z důvodu těžké nebo vzácné nemoci, které vyrůstají s jakoukoliv nápadnou jinakostí nebo nezískávají pro svůj vývoj podněty z psychicky zdravého prostředí, zažívají nebo jsou svědky domácího násilí, jsou častěji než ostatní vystavovány citovému zraňování a hlubokému znejistění. V Klíči nabídneme zkušenosti biologických i náhradních rodičů, pedagogů, psychologů a vychovatelů, jak je možné děti provázet, aby přes zmíněné překážky rostly se zdravou sebedůvěrou, cítily svoji sebehodnotu, měly zdravé sebevědomí a neztratily cit k sobě ani k druhým. Budeme ale také zkoumat, co potřebují zažívat všechny děti pro svůj zdravý duševní vývoj, aby uměly bezpečně zacházet se svou energií, naučily se rozvíjet a kultivovat svoji sílu a rozlišovat sílu od násilí. Otevřeme téma, co je a není násilí, jaké má zákonitosti a důsledky. Zeptáme se, proč ten, kdo byl násilí vystaven, má vůči němu většinou příliš velkou toleranci nebo proč má násilí silnou tendenci se reprodukovat z generace na generaci v často se prolínajících rolích pachatele a oběti. Zaměříme se nejen na pomoc obětem, se stejnou naléhavostí budeme mluvit o potřebě účinné pomoci těm, kteří mají sklony k násilí nebo se násilí již dopustili.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrMagazín