Magazín nejen pro zdravotně postižené

Současná neurověda nám přináší nové informace, které se týkají péče o děti. Jde o snahu chránit vyvíjející se mozek a předcházet narušení jeho vývoje. Vývoj dětí, které vyrůstaly v institucionální péči bez možnosti navázání vztahu s blízkým člověkem nebo dětí, které byly delší dobu hospitalizovány bez rodičů a zažívaly opakovaně bolestivé zákroky, ovlivňuje rané a vývojové trauma. Ukážeme, jak rané a vývojové trauma vzniká, jak mu lze předcházet, ale také, jak lze léčit příčiny řady obtíží, které dětem i dospělým přináší traumatem narušený raný vývoj mozku.

Zeptáme se odborníků a rodin, poskytujících přechodnou i trvalou náhradní rodinnou péči, jak citlivá, péče o děti v raném věku, v kombinaci s nově se rodícími terapiemi, dává dětem i dospělým s historií narušeného raného neurobiologického vývoje naději na uzdravení. Výsledky nejnovějších vědeckých poznatků totiž přinášejí velmi optimistický pohled na míru vlivu genů a prostředí, které ovlivňují odolnost jedince vůči stresu či duševnímu onemocnění.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrMagazín