Magazín nejen pro zdravotně postižené

Dnešní Klíč věnujeme divadelnímu souboru Slunovrat, ale zároveň Speciální škole v Hradci Králové, ze které se jeho členové rekrutují.

Divadelní soubor Slunovrat pod vedením umělecké vedoucí Blanky Vávrové čítá cca 25 dětí a nyní už i čerstvě dospělých s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2008 každoročně vystupují v sále Filharmonie Hradec Králové. Vystoupení jsou koncipována jako dějová linie písní daného hudebního tělesa nebo zvoleného literárního díla za doprovodu Filharmonie Hradec Králové i jiných interpretů.

Vystoupil s nimi Jiří Pavlica a Hradišťan, následovali Broučci a poté Příběh vánoční – obojí s Filharmonií HK, později Hana a Petr Ulrychovi, Spirituál kvintet, tanečník Štěpán Mach, Michal Hrůza a další. Postižené děti tančí za živého doprovodu profesionálních hudebníků, což není tak úplně běžné. Děti trénují na vystoupení půl roku a odehrají tak dvě představení ročně. Divadelní soubor Slunovrat podporuje Sdružení rodičů, jehož členy jsou rodiče dětí, které navštěvují Speciální a Praktické školy v Hradci Králové. Cílem pedagogů, spolupracovníků i rodičů je podpořit děti v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku dokázaly co nejlépe začlenit do společnosti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrMagazín