Moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid se vydají po stopách vlivu skladatele Gustava Mahlera v literatuře i ostatních uměních. Přizvali si k tomu jeho jmenovce, spisovatele a vzdáleného příbuzného Zdeňka Mahlera, hudebního skladatele Jana Klusáka, malíře Vladimíra Franze a další zajímavé hosty.

Sto padesát let uplyne v roce 2010 od narození skladatele Gustava Mahlera a moderátoři Literární revue Jan Lukeš a Jan Schmid se vydají po stopách jeho vlivu v literatuře i ostatních uměních. Mahler byl rozpornou osobností a taková je i jeho hudba: něco se jí završuje, v něčem naopak předznamenává budoucnost. Hluboká tragika i ironický škleb a blasfemie, vzepětí k výšinám i smysl pro všední popěvek, to jsou rysy i soudobého umění. Proto se také od Gustava Mahlera posuneme až k dnešku, k mahlerovským inspiracím hudebním i literárním, k hudbě scénické a také k současnému folku a pop music. To všechno samozřejmě prostřednictvím konkrétních knih. Moderátoři si k tomu pozvou jeho jmenovce, životopisce a vzdáleného příbuzného Zdeňka Mahlera, skladatele Jana Klusáka, skladatele a malíře Vladimíra Franze a hudebního vědce Jiřího Pilku. A protože Mahler těžil ve svých skladbách také z lidové a užitkové hudby, bude hostem revue i kritik soudobé pop music Vladimír Vlasák. Jako nakladatelský počin představí moderátoři knihu překladatelky Lenky Uhlířové a fotografa Jiřího Stacha Velká cesta Malého pána, která byla letos nominována na Magnesii Literu.

Stopáž53 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín