Jan Schmid a Jan Lukeš v zábavné revue hovoří s lidmi, kteří literaturu píšou, šíří anebo jen čtou.