Zábavná literární revue, v níž se moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid zabývají otázkou, zda rukopisné písmo je odsouzeno k zániku? Řešit to budou se spisovatelem Vladimírem Páralem, grafologem Janem Jeřábkem, grafičkou a ilustrátorkou Clarou Istlerovou a dalšími hosty

Potřeba i schopnost ovládat psané písmo s rozvojem soudobých technologií zvolna mizí. Jak vidíme na příkladu mailů a SMS, vynucuje si navíc jejich technika často svou vlastní „poetiku“, více či méně obsahově redukovanou. Co s námi však udělá samo fyzické odtržení píšící ruky od popisovaného materiálu? Tzv. vypsaný rukopis byl dříve chloubou i vizitkou kulturně založeného člověka, stejně jako součástí úřední „štábní kultury“. Dnes osobní vztah k úhlednosti, originalitě či estetice písma mizí, dokonce se zdá, že u leckoho nabývá písmo rysů doslova invalidních. Skeptičtí jsou však někdy i ti, kteří se sami krásným písmem, kaligrafií, dlouhá léta zabývali. Je tedy rukopisné písmo odsouzeno k zániku? Stane se jen obdivovaným uměním muzeálních artefaktů, středověkých kodexů, osobní kuriozitou, zanikajícím odrazem našich duševních pochodů, jak je dosud dokáže analyzovat grafologie? O tom všem budou moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid diskutovat s hosty 333 – Vladimírem Páralem, Janem Jeřábkem, Clarou Istlerovou a dalšími odobnostmi.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2007
 P ST 4:3
ŽánrMagazín