Zábavná literární revue, v níž se moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid soustředí na vlivy orientální kultury na naši literaturu. Je to móda, současný trend nebo hledání pocitů, které nám chybí?

Po desítkách let trvající redukci literárních kontaktů a vlivů představuje polistopadové období čas neobyčejně živý. Jako bychom si chtěli vynahradit léta půstu, hltáme s „pravým“ čínským kung-pao a japonským sushi také čínskou a japonskou literaturu a nad šálkem zeleného čaje sníme o klidu tibetských buddhistických klášterů. Jaký je ale opravdový vliv orientálních kultur na život dnešních Čechů? Jaké světy nám tyto kultury otevírají a co jsme schopni si z nich když ne přisvojit, pak alespoň použít k inspiraci? Stále více našich krajanů absolvuje exotické dovolené ve východních zemích, nejsou však i oni sami spíše jen produktem a zároveň i motorem nivelizujících vlivů, které víc než k autentické místní kultuře nakonec vedou ke globálnímu kulturnímu guláši? „Česká touha cestovatelská“ zplodila ovšem také celou řadu vynikajících odborníků, specialistů v daném oboru – stačí otevřít příručku Kdo je kdo – čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. Právě na některé z nich se při zkoumání česko-východních styků moderátoři Jan Lukeš a Jan Schmid obrátí.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2006
 P ST 4:3
ŽánrMagazín