26 minut

Češi zachraňují Amazonii

Obsah dílu

Čeští badatelé mají od jara 2019 novou vědeckou stanici v ekvádorském pralese, jehož odlesňování se snaží zabránit.

Stopáž19 minut
Další díl
Zpráva z Česka

Přehled dílů

1345 dostupných
Stopáž19 minut

Green Deal po česku

Nedej se!

Na začátku roku protestovali zemědělci z některých svazů v Česku, i po celé Evropě, a jejich hlavním terčem se stala především takzvaná Zelená dohoda, neboli Green Deal. Je to obecný, strategický text, o němž však bývá veřejná debata často pokřivená. O co v dohodě ve skutečnosti jde?

14. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Továrna na dřevo jako národní dědictví

Nedej se!

Ždánický les je jedním z nejrozsáhlejších a nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. I přes opakované snahy o zvýšení ochrany se dnes, navzdory odborným argumentům, jedná z velké části o hospodářský les. Podstatná část biodiverzity je tu vázána na staré stromy, které v rámci obnovní těžby kácí státní podnik Lesy ČR.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Odpady pod kontrolou

Nedej se!

Nový odpadový zákon postupně zvyšuje poplatky za skládkování a nutí tak města a obce k co největší materiálové recyklaci. Kraje a města teď hledají způsoby, jak zákonu vyhovět. Někde se to daří, jinde plánují kontroverzní skládky naopak rozšiřovat.

24. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Horký brambor v Nové Peci

Nedej se!

V CHKO Šumava se již dvacet let plánuje rekonstrukce silnice do Rakouska. Mezi nedokončené části patří i obchvat Nové Pece. Vést by měl v nezastavěné krajině a to i přes to, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy.

17. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Lovu zdar!

Nedej se!

O změnu mysliveckého zákona usilují soukromí majitelé lesů, zemědělci i ekologické organizace více než deset let. Současná vláda v programovém prohlášení slibuje, že novelu prosadí. Přispěje novela zákona k řešení nejkritičtějších problémů české krajiny?

10. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Emisní podvody v dopravě

Nedej se!

V Česku máme dlouhodobě problémy se znečištěným ovzduším. Když se vědci z Akademie věd rozhodli zkoumat vliv zdrojů znečištění na lidské zdraví, zjistili, že na vybraných lokalitách byly největším problémem emise z automobilové dopravy. Na českých silnicích totiž stále jezdí velké množství aut, která produkují nadlimitní množství škodlivých částic. Mechanismy, které by tomu měly zabránit a veřejné zdraví ochránit, nefungují. Jsou s tímto stavem lidé na zodpovědných místech seznámeni? A jaká je naděje, že se tento nedobrý stav v budoucnosti zlepší?

3. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Vypni uhlí, zapni slunce

Nedej se!

Tři novely energetického zákona umožňují široké sdílení elektřiny a vytváření komunitní energetiky. Dvě už jsou v platnosti a třetí to čeká v létě. Znamená to větší decentralizaci a nezávislost pro obce i jednotlivce, kteří se do sdílení elektřiny zapojí. V některých bytových domech to už zkouší. A podobně se rozvíjí i naše znalosti a zkušenosti v inovativním oborou agrovoltaiky, díky které je možné současně chytat slunce i orat mezi solárními panely.

25. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Živo kolem živce

Nedej se!

Bývalá pískovna a její okolí u města Borovany v Jižních Čechách patří mezi oblíbené cíle místních obyvatel a přírodovědců.

18. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Úložiště lidem navzdory

Nedej se!

I přes to, že vláda uvažuje o stavbě nových bloků elektráren Dukovany a Temelín, stále nevíme, co uděláme s radioaktivním, jaderným odpadem.

11. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Měření emisí po česku

Nedej se!

Přestože se kvalita ovzduší v Česku za posledních dvacet let zlepšila, ve většině měřených lokalit jsou stále překračovány mezní hodnoty koncentrace škodlivin doporučené Světovou zdravotnickou organizací. Navíc ani dnes ve všech případech nedochází k objektivnímu měření emisí, které je důležité například pro vyhodnocování zdravotních rizik. I proto Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší. Podle odborníků však nová legislativa není zárukou, že bude ke správnému měření docházet.

4. 2. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám