Čeští vědci se pokoušejí najít vhodné využití původních evropských druhů raků, které z volné přírody vytlačují druhy invazní. Režie M. Janičík

Nedej se!Ochrana zvířat

Zvíře, které se dostalo do jména města, do erbu Jana Žižky z Trocnova, do domovních i městských znaků, do přísloví, pořekadel, ale i do astronomie či astrologie. To je rak. Původní evropské druhy rak říční a rak kamenáč jsou však dnes kriticky ohrožené. Na našem území se naopak rozšiřují invazivní druhy raků z Ameriky, které původním evropským rakům škodí. Velmi hojný je rak pruhovaný, který se objevuje i ve Vltavě, Malši nebo přehradě Orlík. Rak pruhovaný byl do Evropy dovezen v roce 1890 a vysazen v jednom rybníce, odkud se rozšířil. Dalším druhem je rak signální, kterého také přivezli lidé. Invazivní druhy přenášejí račí mor, který rychle likviduje populace původních raků. Navíc jsou račí přistěhovalci agresivnější a mnohem rychleji se rozmnožují.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument