Krajinný ráz Těšínského Slezska a Jablunkovska je již po staletí nerozlučně spjat s roubenými stavbami. Režie I. T. Grosskopfová

Ráz krajiny představuje významnou hodnotu dochovaného přírodního a kulturního prostředí, a proto musí být chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které krajině určují rázovitost, tedy její odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Krajina se u nás z původní mikrostrukturální pestrosti mění na uniformní, přestává být výjimečná, začíná všednět. Přitažlivost současné, lidskou činností negativně ovlivněné krajiny, je o hodně menší než u té historické. Navíc jsou některé současné stavební zásahy necitlivé k půdě a devastují přírodu. Charakter krajiny – její rázovitost – je podpořen též charakterem zástavby patrným v dochovaných stavbách lidové architektury.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument