Logistika, jejímž základem je cesta zboží od dodavatele k odběrateli, s sebou přináší zcela nový fenomén obřích logistických center v naší krajině. Režie K. Kořínková

Nedej se!Silniční stavbyKontroverzní výstavba

Logistika se stala novým rozvinutým průmyslem. V době globalizace je pohyb zboží po světě nutný a některá místa fungují jako překladové uzly. Země visegrádské čtyřky se postupně proměnily ve skladiště západní Evropy. Je to kvůli jejich poloze, levné pracovní síle, ale také finančním pobídkám, které firmy od jednotlivých států dostávaly. Monstrózní logistická centra se stala součástí naší krajiny, nepřehlédnutelnými “ocelovými městy” za městy.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument