Pandemie koronaviru uzavřela zoologické zahrady, přerušila kontakty mezi lidmi a zvířaty a do životů některých živočichů vnesla dosud nepoznané pocity nudy a strádání. Režie M. Páv

Nedej se!Ochrana zvířat

Poprvé za dobu existence našich zoologických zahrad nastalo v provozech těchto institucí, ale hlavně v životech zvířat, která je obývají, období, kdy do zoo po několik týdnů nezavítal běžný návštěvník. Situace je naprosto bezprecedentní. K tak masivnímu a dlouhodobému uzavření nedošlo ani v důsledku druhé světové války nebo při živelních katastrofách. Vztah člověka a zvířete je narušen. Zatímco některé živočišné druhy absenci lidské přítomnosti vítají a působí na ně uklidňujícím způsobem, jiné postrádají podněty, které jim lidé přinášejí už jen svou přítomností. Zvířata jsou tady totiž pro návštěvníky a návštěvníci pro zvířata…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument