V naší kulturní krajině zbývá posledních pár ostrůvků divočiny, na Šumavě ale vědci objevili místa, kde vznikají „novodobé pralesy“. Režie T. Kratochvíl

Nedej se!Lesní hospodařeníNárodní park Šumava

Nedávný výzkum Lesů ČR a CHKO Šumava prokázal výskyt „pralesů“ na desítkách míst mimo území národního parku, a to i v lokalitách, kde měla v posledních desetiletích probíhat těžba dřeva, ale z nejrůznějších důvodů neprobíhala. Tým docenta Tomáše Vršky kategorizoval jednotlivá stanoviště a doporučil na nich různé typy lesního managementu včetně bezzásahovosti. Mimoprodukční funkce lesa a rozšiřování divočiny na Šumavě tak dostává zelenou…

Tomáš Kratochvíl
dokumentarista

Tomáš Kratochvíl

* 1983


Stopáž25 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument