Nově vysázené lesy, které měly být odolnější kalamitám i klimatickým změnám, jsou likvidovány přemnoženou spárkatou zvěří. Připravili I. Dokoupil a R. Motyčka

Nedej se!Lesní hospodaření

Přirozená obnova lesů, v nichž by odborníci rádi viděli semenáčky vyrostlé v různých letech přímo z místních mateřských stromů, je již mnoho desetiletí ohrožená, lépe řečeno okousaná, tlupami spárkaté zvěře. Té zvěře, která ty těžce a draze vysazené stromky tak ráda okusuje. Způsobené škody jsou obrovské a malé stromky se před okusem musejí nákladně chránit oplocenkami nebo chemickou cestou. A přitom by stačilo tak málo – mít zákony, které by účinně regulovaly populaci spárkaté zvěře.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument