Neodborné zalesňování krajiny má za následek úbytek zemědělské půdy v Beskydech (2018). Režie T. Netočný

Nedej se!KůrovecLesní hospodaření

Současná kůrovcová kalamita ohromných rozměrů to ukazuje jasně – smrkové monokultury v krajině jsou problém. Přesto je lidé znovu vysazují i tam, kde lesy vůbec být nemají. Nelegální vysazování lesa je trend, který lidé zabývající se ochranou přírody a krajiny sledují už několik posledních let. Majitelé půdy v kategorii luk a pastvin ji v rozporu se zákonem zalesňují především smrkovými porosty. Vytlačují tak z krajiny ohrožené druhy rostlin a živočichů, mění tradiční ráz krajiny a ničí její přitažlivost pro návštěvníky.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 ST AD HD
ŽánrDokument