Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Biomasa forever! – dokument o energetické soběstačnosti obcí, Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Obnovitelné zdroje energieCo se daří

Energetická soběstačnost obcí je v našich končinách unikátní a mimořádnou záležitostí. Normálním a běžným stavem je, že ta nejvyšší položka obecních rozpočtů, kterou výdaje za energie představují, bez jakýchkoli úvah o variantách plyne k energetickým gigantům, molochům a monopolům. V západní Evropě jsou energeticky soběstačné obce běžným úkazem, u nás ale mimořádným fenoménem.

V Česku jsou takovou obcí pouze středočeské Kněžice, které dnes lákají bezpočet exkurzí z celého světa. Zpracovávají biomasu v podobě potravinářských a zemědělských či biologických odpadů, které se zpracovávají v bioplyn vytápějící celou obec. Další podobný projekt najdeme až na Slovensku v regionu Polana u Banské Bystrice, kde se sdružilo osm obcí, které veřejné budovy vytápějí jiným druhem biomasy – dřevěnou štěpkou, jež vzniká jako odpadní produkt při zpracování dřeva.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument