Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Jablko sváru – dokument o sadech financovaných z dotací Evropské unie, Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Zemědělství

Když nyní projíždíte krajinou Krnovska a Osoblažska, upoutá vás netradiční pohled. Uvidíte, jak se do dálky rozprostírají plochy osázené stovkami a tisícovkami mrtvých ovocných stromků, které jsou podivnou stopou zkázy a zmaru. Tato stopa přímo sousedí se sady a stromořadími, které vysazovali naši předci. Snaha o rychlý zisk je tak bezprostředním sousedem projektů usilujících o trvale udržitelné a šetrné hospodaření v krajině, a umožňuje tak srovnání obou přístupů na jednom místě.

Proti koncepci výsadby starých odrůd můžeme v téže krajině potkat „rychlosady“ malých ovocných stromků financovaných z dotací EU. Vysazovali je nikoliv sadaři, ať už profesionální nebo amatérští, ale zemědělci, pro které je krajina nikoliv dědictvím po předcích, které musíme nepoškozené předat našim dětem, ale pouhým zdrojem dotačních peněz.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument