Jak zasáhla do životů zemědělců stavba monstrózní továrny na hranici naší největší chráněné krajinné oblasti? Režie K. Řezníčková

V roce 2005 prodali lidé z Nošovic svou půdu k výstavbě továrny Hyundai. Rok nato srovnaly buldozery členitou krajinu do tvaru vodorovné desky. Z polí a okolního terénu přitom shrnuly šest set tisíc kubíků půdy, kamení a jílu. Jako kompenzace za ztížené životní podmínky v průběhu výstavby bylo každé nošovické rodině přislíbeno vyplatit sto tisíc korun. Kdo se nechtěl podřídit, tomu hrozilo vyvlastnění. Nakonec prodali všichni. Někteří ale až poté, co obdrželi anonymní dopisy, v nichž jim bylo vyhrožováno smrtí. Události podzimu roku 2005 zasadily do osudů místních rány, které se hojí dodnes. Nadto byl nevratně změněn ráz malebné podbeskydské krajiny…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD HD
ŽánrDokument