19 minut

Byznys s nebezpečným odpadem

Obsah dílu

Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá v Evropské unii přísným předpisům. I přes to dalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k vybudování spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, za kterou stojí firma AVE CZ. V minulosti byla kvůli nelegálnímu zacházení s odpady opakovaně pokutována a dnes ji v souvislosti s krácením daní stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle odborníků je v dokumentaci ke spalovně řada závažných nedostatků.

Video bude možné přehrát od 10:50
Stopáž19 minut
Další díl
Proč umírají ptáci?

Přehled dílů

1351 dostupných
Stopáž19 minut

Byznys s nebezpečným odpadem

Nedej se!

Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá v Evropské unii přísným předpisům. I přes to dalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k vybudování spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, za kterou stojí firma AVE CZ. V minulosti byla kvůli nelegálnímu zacházení s odpady opakovaně pokutována a dnes ji v souvislosti s krácením daní stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle odborníků je v dokumentaci ke spalovně řada závažných nedostatků.

12. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Veličenstvo stát

Nedej se!

Na polích mezi Chrášťanami a Chýní stojí vysoká hora odpadu. Navzdory protestům vlastníků pozemků ji sem navozila cizí firma. Svými nezákonnými rozhodnutími jí to umožňoval stavební úřad, jehož vedoucí byl po letech odsouzen za zločin zneužití pravomocí úřední osoby. Způsobená škoda ale zahlazena nebyla. Stát, který nezákonné navážení odpadu umožnil, se k odpovědnosti nehlásí.

5. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Vltavské elektrárenské retro

Nedej se!

Vltava je řeka významně ovlivněná lidskou činností. I přes to na ní stále najdeme úseky, které se blíží přirozenému prostředí. Na jednom z posledních takových míst nyní soukromý investor plánuje výstavbu malé vodní elektrárny. Bude to pro přírodu přínos, nebo přítěž?

28. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Neholte lesy dohola

Nedej se!

Už několik let Ministerstvo zemědělství připravuje návrh novely Lesního zákona. Měla by podpořit obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a pružněji reagovat na klimatické změny. Nicméně pro odbornou veřejnost je předložený návrh spíše zklamáním a místy i krokem zpět.

21. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Green Deal po česku

Nedej se!

Na začátku roku protestovali zemědělci z některých svazů v Česku, i po celé Evropě, a jejich hlavním terčem se stala především takzvaná Zelená dohoda, neboli Green Deal. Je to obecný, strategický text, o němž však bývá veřejná debata často pokřivená. O co v dohodě ve skutečnosti jde?

14. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Továrna na dřevo jako národní dědictví

Nedej se!

Ždánický les je jedním z nejrozsáhlejších a nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. I přes opakované snahy o zvýšení ochrany se dnes, navzdory odborným argumentům, jedná z velké části o hospodářský les. Podstatná část biodiverzity je tu vázána na staré stromy, které v rámci obnovní těžby kácí státní podnik Lesy ČR.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Odpady pod kontrolou

Nedej se!

Nový odpadový zákon postupně zvyšuje poplatky za skládkování a nutí tak města a obce k co největší materiálové recyklaci. Kraje a města teď hledají způsoby, jak zákonu vyhovět. Někde se to daří, jinde plánují kontroverzní skládky naopak rozšiřovat.

24. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Horký brambor v Nové Peci

Nedej se!

V CHKO Šumava se již dvacet let plánuje rekonstrukce silnice do Rakouska. Mezi nedokončené části patří i obchvat Nové Pece. Vést by měl v nezastavěné krajině a to i přes to, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy.

17. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Lovu zdar!

Nedej se!

O změnu mysliveckého zákona usilují soukromí majitelé lesů, zemědělci i ekologické organizace více než deset let. Současná vláda v programovém prohlášení slibuje, že novelu prosadí. Přispěje novela zákona k řešení nejkritičtějších problémů české krajiny?

10. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Emisní podvody v dopravě

Nedej se!

V Česku máme dlouhodobě problémy se znečištěným ovzduším. Když se vědci z Akademie věd rozhodli zkoumat vliv zdrojů znečištění na lidské zdraví, zjistili, že na vybraných lokalitách byly největším problémem emise z automobilové dopravy. Na českých silnicích totiž stále jezdí velké množství aut, která produkují nadlimitní množství škodlivých částic. Mechanismy, které by tomu měly zabránit a veřejné zdraví ochránit, nefungují. Jsou s tímto stavem lidé na zodpovědných místech seznámeni? A jaká je naděje, že se tento nedobrý stav v budoucnosti zlepší?

3. 3. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám