19 minut

Měření emisí po česku

Obsah dílu

Přestože se kvalita ovzduší v Česku za posledních dvacet let zlepšila, ve většině měřených lokalit jsou stále překračovány mezní hodnoty koncentrace škodlivin doporučené Světovou zdravotnickou organizací. Navíc ani dnes ve všech případech nedochází k objektivnímu měření emisí, které je důležité například pro vyhodnocování zdravotních rizik. I proto Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší. Podle odborníků však nová legislativa není zárukou, že bude ke správnému měření docházet.

Stopáž8 minut
Další díl
Hledá se kočka divoká

Přehled dílů

1347 dostupných
Stopáž19 minut

Neholte lesy dohola

Nedej se!

Už několik let Ministerstvo zemědělství připravuje návrh novely Lesního zákona. Měla by podpořit obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a pružněji reagovat na klimatické změny. Nicméně pro odbornou veřejnost je předložený návrh spíše zklamáním a místy i krokem zpět.

21. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Green Deal po česku

Nedej se!

Na začátku roku protestovali zemědělci z některých svazů v Česku, i po celé Evropě, a jejich hlavním terčem se stala především takzvaná Zelená dohoda, neboli Green Deal. Je to obecný, strategický text, o němž však bývá veřejná debata často pokřivená. O co v dohodě ve skutečnosti jde?

14. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Továrna na dřevo jako národní dědictví

Nedej se!

Ždánický les je jedním z nejrozsáhlejších a nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. I přes opakované snahy o zvýšení ochrany se dnes, navzdory odborným argumentům, jedná z velké části o hospodářský les. Podstatná část biodiverzity je tu vázána na staré stromy, které v rámci obnovní těžby kácí státní podnik Lesy ČR.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Odpady pod kontrolou

Nedej se!

Nový odpadový zákon postupně zvyšuje poplatky za skládkování a nutí tak města a obce k co největší materiálové recyklaci. Kraje a města teď hledají způsoby, jak zákonu vyhovět. Někde se to daří, jinde plánují kontroverzní skládky naopak rozšiřovat.

24. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Horký brambor v Nové Peci

Nedej se!

V CHKO Šumava se již dvacet let plánuje rekonstrukce silnice do Rakouska. Mezi nedokončené části patří i obchvat Nové Pece. Vést by měl v nezastavěné krajině a to i přes to, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy.

17. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Lovu zdar!

Nedej se!

O změnu mysliveckého zákona usilují soukromí majitelé lesů, zemědělci i ekologické organizace více než deset let. Současná vláda v programovém prohlášení slibuje, že novelu prosadí. Přispěje novela zákona k řešení nejkritičtějších problémů české krajiny?

10. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Emisní podvody v dopravě

Nedej se!

V Česku máme dlouhodobě problémy se znečištěným ovzduším. Když se vědci z Akademie věd rozhodli zkoumat vliv zdrojů znečištění na lidské zdraví, zjistili, že na vybraných lokalitách byly největším problémem emise z automobilové dopravy. Na českých silnicích totiž stále jezdí velké množství aut, která produkují nadlimitní množství škodlivých částic. Mechanismy, které by tomu měly zabránit a veřejné zdraví ochránit, nefungují. Jsou s tímto stavem lidé na zodpovědných místech seznámeni? A jaká je naděje, že se tento nedobrý stav v budoucnosti zlepší?

3. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Vypni uhlí, zapni slunce

Nedej se!

Tři novely energetického zákona umožňují široké sdílení elektřiny a vytváření komunitní energetiky. Dvě už jsou v platnosti a třetí to čeká v létě. Znamená to větší decentralizaci a nezávislost pro obce i jednotlivce, kteří se do sdílení elektřiny zapojí. V některých bytových domech to už zkouší. A podobně se rozvíjí i naše znalosti a zkušenosti v inovativním oborou agrovoltaiky, díky které je možné současně chytat slunce i orat mezi solárními panely.

25. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Živo kolem živce

Nedej se!

Bývalá pískovna a její okolí u města Borovany v Jižních Čechách patří mezi oblíbené cíle místních obyvatel a přírodovědců.

18. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Úložiště lidem navzdory

Nedej se!

I přes to, že vláda uvažuje o stavbě nových bloků elektráren Dukovany a Temelín, stále nevíme, co uděláme s radioaktivním, jaderným odpadem.

11. 2. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám