19 minut

Železnorudské výjimky

Obsah dílu

Sdružení vlastníků bytových jednotek v Železné Rudě upozorňuje na kontroverzní záměr výstavby rodinných domů v místě, které je k takové zástavbě z mnoha důvodů velmi nevhodné. Dotčeno je sice relativně malé území, takže dopady na okolní přírodu se mohou jevit jako zanedbatelné. Jenže podobných záměrů je v Železné Rudě mnohem více a další se plánují. A pokud projde novela stavebního zákona v podobě odhlasované poslanci, pak bude mít veřejnost horší pozici v ochraně i stiženou možnost bránit se.

Stopáž9 minut
Další díl
Krajina pod napětím

Přehled dílů

1325 dostupných
Stopáž18 minut

Pátý národní park?

10. 12. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Česká cesta k lithiu

Podle průzkumů se na Cínovci nachází jedno z největších evropských ložisek lithia. Dvě třetiny najdeme na české straně, a jednu třetinu na německé. Oba státy mají v plánu s těžbou začít, jejich postupy se ale mohou výrazně lišit. A podle zvolené cesty se mohou odlišovat i dopady na životní prostředí a kvalitu života místních obyvatel.

3. 12. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Tanec s vlky

Vlci mají v křehké přírodní rovnováze nezastupitelnou roli. Jejich návrat do míst v krajině, ze kterých je kdysi lidé vytlačili, by bylo možné vykládat jako jeden z velkých úspěchů ochrany přírody. Ne každý to ale vidí stejně. Některé skupiny chovatelů a lovců již delší dobu upozorňují na narůstající konflikty a jejich obavám začala naslouchat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která na začátku září uvedla, že „koncentrace vlčích smeček v některých evropských regionech se stala skutečným nebezpečím pro hospodářská zvířata a potenciálně i pro člověka.“

26. 11. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Lesy na odpis

V evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří znovu dochází ke sporu o způsob hospodaření v místních starých lesích. Nepovolené kácení v nejzachovalejší části bučinových porostů provedly i Lesy České republiky. Nejsou ale jedinou firmou, která zde kácí. Co se s vytěženým dřevem po vykácení děje se pokusila zjistit organizace Greenpeace.

19. 11. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Nabílené černé stavby

Černé stavby se v České republice staví, prodávají i kupují ve velkém a odstraňovat se je většinou nedaří. Místo toho bývají naopak dodatečně povolovány. Proč se v Česku neumíme s nelegálními stavbami vypořádat?

12. 11. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Rychlotratě po Česku

O vysokorychlostní železniční trati se v Česku hovoří od konce minulého století. Před pěti lety padlo rozhodnutí trať s rychlostí vlaků až 350 kilometrů za hodinu vybudovat. Je prezentována jako projekt, který má velkou řadu výhod. Jenže environmentálně přívětivý způsob dopravy ještě nemusí znamenat, že se bude jednat o environmentálně ohleduplný projekt.

5. 11. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Naděje pro Kokořínsko?

Vracíme se k tématu nelegálního táboření v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, kde v roce 2008 archeologové z Vlastivědného muzea v České Lípě zmapovali 97 nelegálních tábořišť, staveb a přístřešků. Kromě životního prostředí jsou tu poškozovány i archeologické nálezy pod skalními převisy. Nelegálních kempů v oblasti ale neubývá, naopak, dnes jich tu je více než 120.

29. 10. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Čáslavské Ave

Vracíme se do Čáslavi, kde neustává dění kolem místní skládky, kterou vlastní a provozuje společnost AVE. Ta se snaží skládku rozšířit a odpůrci tohoto plánu z řad místních obyvatel s obavami sledují, jak se město, místo příprav na nové kolo posuzování vlivů záměru na životní prostředí, se společností sbližuje a zároveň se snaží umlčet kritiky tohoto sbližování.

22. 10. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Inspekce na rozcestí

Česká inspekce životního prostředí, která pod vedením Erika Geusse ztratila důvěru veřejnosti především kvůli selhání při havárii na Bečvě, má nového ředitele, Petra Bejčka. Odborná veřejnost měla od změny velká očekávání. V červnu ovšem uniklo, že nový ředitel chce inspekci zbavit některých pravomocí.

15. 10. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Deratizace chráněných druhů zvířat

K otravám volně žijících živočichů dochází jak úmyslně, kvůli pytlákům, tak neúmyslně při regulaci přemnožených škůdců. Jejich zvýšené stavy jsou jen příkladem nerovnováhy, kterou naše fungování v krajině způsobuje. Místo řešení příčin se však spoléháme na jedy. Trávení volně žijících i domácích zvířat je sice porušením zákona, z něho nicméně lze uplatnit výjimky: například v situaci, kdy přemnožení hlodavci představují zdravotní rizika. S tím však vyvstává hrozba sekundárních, necílených otrav.

8. 10. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám