19 minut

Země halám zaslíbená

Obsah dílu

V současné době je více než 50 procent kultivované zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, přes 25 procent větrnou erozí. Celkově je již přes 500 tisíc hektarů zemědělské půdy značně poškozeno. To bohužel není žádný nový trend a na první pohled je znát, že situace není dobrá. Je tu ale ještě jeden degradační faktor, který je ze všech nejhorší – zábor a zástavba půdy. A i v tomto případě hovoříme o problému, který dobře známe, jen jeho řešení ale pokulhává.

Stopáž9 minut
Další díl
Druhý život pro pískovnu

Přehled dílů

1354 dostupných
Stopáž19 minut

Krajina v obchvatu

Nedej se!

V Jihočeském kraji se připravují dopravní stavby za miliardy. Ne ve všech případech jsou ale prezentované důkazy o slibovaných přínosech přesvědčivé. Například obchvaty na jih od Tábora, nebo kolem Nové Bystřice, mají odvést tranzitní dopravu z center měst. Přitom lze podle kritiků podobného efektu dosáhnout mnohem levněji, například důslednou regulací dopravy. Navíc by se tím zamezilo zbytečnému poškození a fragmentaci krajiny.

26. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Proč umírají ptáci?

Nedej se!

Intenzita výskytu ptáků je jedním z indikátorů kvality životního prostředí. Na území Česka se jim nedaří tak, jako dříve. Prostředí se mění a nebezpečí číhají na každém rohu. Proč ptáci umírají?

19. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Byznys s nebezpečným odpadem

Nedej se!

Nakládání s nebezpečným odpadem podléhá v Evropské unii přísným předpisům. I přes to dalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko k vybudování spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, za kterou stojí firma AVE CZ. V minulosti byla kvůli nelegálnímu zacházení s odpady opakovaně pokutována a dnes ji v souvislosti s krácením daní stíhá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle odborníků je v dokumentaci ke spalovně řada závažných nedostatků.

12. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Veličenstvo stát

Nedej se!

Na polích mezi Chrášťanami a Chýní stojí vysoká hora odpadu. Navzdory protestům vlastníků pozemků ji sem navozila cizí firma. Svými nezákonnými rozhodnutími jí to umožňoval stavební úřad, jehož vedoucí byl po letech odsouzen za zločin zneužití pravomocí úřední osoby. Způsobená škoda ale zahlazena nebyla. Stát, který nezákonné navážení odpadu umožnil, se k odpovědnosti nehlásí.

5. 5. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Vltavské elektrárenské retro

Nedej se!

Vltava je řeka významně ovlivněná lidskou činností. I přes to na ní stále najdeme úseky, které se blíží přirozenému prostředí. Na jednom z posledních takových míst nyní soukromý investor plánuje výstavbu malé vodní elektrárny. Bude to pro přírodu přínos, nebo přítěž?

28. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Neholte lesy dohola

Nedej se!

Už několik let Ministerstvo zemědělství připravuje návrh novely Lesního zákona. Měla by podpořit obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a pružněji reagovat na klimatické změny. Nicméně pro odbornou veřejnost je předložený návrh spíše zklamáním a místy i krokem zpět.

21. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Green Deal po česku

Nedej se!

Na začátku roku protestovali zemědělci z některých svazů v Česku, i po celé Evropě, a jejich hlavním terčem se stala především takzvaná Zelená dohoda, neboli Green Deal. Je to obecný, strategický text, o němž však bývá veřejná debata často pokřivená. O co v dohodě ve skutečnosti jde?

14. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Továrna na dřevo jako národní dědictví

Nedej se!

Ždánický les je jedním z nejrozsáhlejších a nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. I přes opakované snahy o zvýšení ochrany se dnes, navzdory odborným argumentům, jedná z velké části o hospodářský les. Podstatná část biodiverzity je tu vázána na staré stromy, které v rámci obnovní těžby kácí státní podnik Lesy ČR.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Odpady pod kontrolou

Nedej se!

Nový odpadový zákon postupně zvyšuje poplatky za skládkování a nutí tak města a obce k co největší materiálové recyklaci. Kraje a města teď hledají způsoby, jak zákonu vyhovět. Někde se to daří, jinde plánují kontroverzní skládky naopak rozšiřovat.

24. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Horký brambor v Nové Peci

Nedej se!

V CHKO Šumava se již dvacet let plánuje rekonstrukce silnice do Rakouska. Mezi nedokončené části patří i obchvat Nové Pece. Vést by měl v nezastavěné krajině a to i přes to, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy.

17. 3. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám