19 minut

Země halám zaslíbená

Obsah dílu

V současné době je více než 50 procent kultivované zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, přes 25 procent větrnou erozí. Celkově je již přes 500 tisíc hektarů zemědělské půdy značně poškozeno. To bohužel není žádný nový trend a na první pohled je znát, že situace není dobrá. Je tu ale ještě jeden degradační faktor, který je ze všech nejhorší – zábor a zástavba půdy. A i v tomto případě hovoříme o problému, který dobře známe, jen jeho řešení ale pokulhává.

Stopáž9 minut
Další díl
Druhý život pro pískovnu

Přehled dílů

1296 dostupných
Stopáž19 minut

Bílina - v důvěře trhlina

Vláda Petra Fialy v programovém prohlášení slíbila, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby bylo možné skončit s těžbou a spalováním uhlí do roku 2033. Jenže podle iniciativy studentů vysokých škol z Univerzit za klima vláda nekoná, a proto studenti v listopadu loňského roku okupovali několik dní univerzity v Praze a v Brně.

4. 6. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Zahrádky v ohrožení

Na základních principech rozvoje Prahy panuje i v magistrátní koalice v zásadě shoda. Je potřeba povzbudit výstavbu nových bytů, město by se mělo zahušťovat a nerozšiřovat do volné krajiny a k tomu jsou ideálním místem nevyužité brownfieldy, kterých je v našem hlavním městě stále dost. Dobrým příkladem tohoto přístupu mohou být Vysočany, kde o nové záměry v podobném duchu není nouze.

28. 5. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Příliš velké odlehčení

Obyvatelé Rudolfova u Českých Budějovic řadu let upozorňují úřady, že místní kanalizace není nafukovací. Nové budovy, parkoviště a silnice svádějí dešťovou vodu do stále stejné společné kanalizace, kudy tečou i splašky. Takže i při mírném dešti kanalizace nestačí a přes odlehčovací komory vytékají splašky ven. Nikdo investory nenutí, aby dešťovku zachytávali a odváděli zvlášť.

21. 5. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Obchod s exotikou

Představení Úmluvy CITES, která reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tak, aby jejich bezohledné a nadměrné získávání pro komerční účely nezpůsobilo jejich vyhynutí nebo vyhubení ve volné přírodě.

14. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Kaolin nade vše

Vracíme se k tématu těžby kaolinu v okolí obcí Jenišov, Božičany a Mírová na Karlovarsku. V okolí třech malých obcí se nachází 10 lomů na kaolin a bentonit, které provozuje společnost Sedlecký kaolin a.s. Místní občané si stěžují, že otevřených lomů je příliš a vadí jim hluk, prach a zvýšená doprava. Společnost přitom plánuje otevřít další lomy.

7. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Hory rostou u Čáslavi

Vracíme k případu skládky v Čáslavi. Jak jsme informovali, dnes již bývalé vedení města v čele se starostou Málkem zjistilo, že společnost AVE provozující skládku, neodvedla městu za uložený odpad poplatky kolem miliardy korun. Obdobné zjištění u této firmy pak následně hlásila i některá další města. Národní centrála proti organizovanému zločinu v této věci zahájila trestní stíhání právnické osoby pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

23. 4. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám