Prales zítřka

Obsah dílu

Skupina českých výzkumníků se vydává hluboko do konžského pralesa, aby přispěla k ochraně biologicky významných oblastí.

Stopáž19 minut
Další díl
Strážci údolí

Přehled dílů

1292 dostupných
Stopáž19 minut

Příliš velké odlehčení

Obyvatelé Rudolfova u Českých Budějovic řadu let upozorňují úřady, že místní kanalizace není nafukovací. Nové budovy, parkoviště a silnice svádějí dešťovou vodu do stále stejné společné kanalizace, kudy tečou i splašky. Takže i při mírném dešti kanalizace nestačí a přes odlehčovací komory vytékají splašky ven. Nikdo investory nenutí, aby dešťovku zachytávali a odváděli zvlášť.

21. 5. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Obchod s exotikou

Představení Úmluvy CITES, která reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tak, aby jejich bezohledné a nadměrné získávání pro komerční účely nezpůsobilo jejich vyhynutí nebo vyhubení ve volné přírodě.

14. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Kaolin nade vše

Vracíme se k tématu těžby kaolinu v okolí obcí Jenišov, Božičany a Mírová na Karlovarsku. V okolí třech malých obcí se nachází 10 lomů na kaolin a bentonit, které provozuje společnost Sedlecký kaolin a.s. Místní občané si stěžují, že otevřených lomů je příliš a vadí jim hluk, prach a zvýšená doprava. Společnost přitom plánuje otevřít další lomy.

7. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Hory rostou u Čáslavi

Vracíme k případu skládky v Čáslavi. Jak jsme informovali, dnes již bývalé vedení města v čele se starostou Málkem zjistilo, že společnost AVE provozující skládku, neodvedla městu za uložený odpad poplatky kolem miliardy korun. Obdobné zjištění u této firmy pak následně hlásila i některá další města. Národní centrála proti organizovanému zločinu v této věci zahájila trestní stíhání právnické osoby pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

23. 4. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Země halám zaslíbená

V současné době je více než 50 procent kultivované zemědělské půdy ohroženo vodní erozí, přes 25 procent větrnou erozí. Celkově je již přes 500 tisíc hektarů zemědělské půdy značně poškozeno. To bohužel není žádný nový trend a na první pohled je znát, že situace není dobrá. Je tu ale ještě jeden degradační faktor, který je ze všech nejhorší – zábor a zástavba půdy. A i v tomto případě hovoříme o problému, který dobře známe, jen jeho řešení ale pokulhává.

16. 4. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Cementárna bez limitů

Cementárna v Prachovicích se řadí k největším znečišťovatelům ovzduší. Podle Integrovaného registru znečišťování vypouští do ovzduší téměř osm tun rakovinotvorného benzenu. V současnosti má zvýšen emisní limit pro těkavé organické látky na 40 mg/Nm3, přičemž emisní limit pro TOC by podle BREF pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého měl být 10 mg/Nm3 pro rotační pece a 30 mg/Nm3 pro šachtové pece. Cementárna však nezvládala dodržovat ani zvýšený emisní limit a v posledních měsících opakovaně překračovala emisní limit pro benzen. Krajský úřad Pardubického kraje ji za to však do dnešního dne nepokutoval.

2. 4. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám