Vyplatí se budovat přehradní nádrž pod Králickým Sněžníkem bez příslušných povolení?

Nedej se plus

Ve Velkém Vrbně poblíž Starého Města pod Králickým Sněžníkem pod lyžařským areálem vzniká přehrada. Stavbu zahájil bez povolení úřadů klatovský exekutor JUDr. Dalimil Mika. Pak ji převedl na právnické osoby. Původně uváděl, že přehrada je určena k zachycování vody pro zasněžování místního lyžařského areálu, dnes hovoří především o zvýšení retenční schopnosti krajiny v souvislosti s klimatickými změnami. Na jaře 2019 se buldozery zakously do nivy potoka. Dodatečné povolení stavby investor získal až v říjnu 2020. Mezitím nivu potoka změnily buldozery, byly vytěženy tuny zeminy a skalního podloží.

Dnes už je těžké zjistit, kolik cenných biotopů bylo nenávratně zničeno, podle sdělení botaniků a entomologů v okolí potoka bylo jedno z posledních stanovištˇ kriticky ohroženého motýla jasoně dymnivkového, řady druhů orchidejí a vratičky heřmánkolisté, což je kriticky ohrožená kapradina. Za tuto činnost, za trvalé poškození vodního toku udělila investorovi Česká inspekce životního prostředí nejvyšší pokutu, kterou mohla udělit fyzické osobě a to sto tisíc korun. Jde o selhání řady úřadů, především o Městský úřad v Šumperku, který nakonec vydal investorovi dodatečné stavební povolení bez posudku EIA. Probíhá další kolo jednání. Aby mohla stavba pokračovat, musel by stavebník zpracovat hodnocení EIA, které by schvaloval Krajský úřad Olomouckého kraje. Přitom stavba dál pokračuje.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD
ŽánrDokument