Nahrávám video

Moravské moře

Obsah dílu

Spory výšku hladiny vodního díla Nové Mlýny.

Stopáž9 minut
Další díl
Občan podle Hnutí Duha

Přehled dílů

1443 dostupných
Stopáž18 minut

Rybáři troubí na poplach

Letos v červenci a srpnu došlo k opakovanému masivnímu úhynu ryb na řece Dyji pod nádrží Nové Mlýny na Moravě. Dle místních rybářů z Moravského rybářského svazu, se mohlo takovému úhynu předejít, kdyby příslušné vodoprávní úřady a Povodí Moravy, jako správce toku, konali a vypouštěli vodu do řeky jinak, než přes místní vodní elektrárnu.

4. 12. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Přehrada načerno

Co bude dál s novou vodní nádrží v lyžařském areálu ve Velkém Vrbně, která nemá doposud stavební povolení?

27. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Příroda nebo koridor

Obyvatelé Velkých Popovic a přilehlých obcí protestují proti nesmyslnému umístění nové lokální železniční tratě do centra přírodního parku, navíc mimo obydlené území. Podle ochránců přírody by to znamenalo zánik parku. Petici proti záměru podepsalo téměř 2000 obyvatel a požadují variantní řešení. Případ je podle právníka zajímavý v tom, jak odhaluje systémové vady a nezájem kompetentních úřadů hájit veřejný zájem.

20. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Svoboda znečišťovat

Ostrava a její okolí patří mezi nejvíce znečištěná místa v Česku. Zásadní je samozřejmě obezřetnost státních orgánů při povolování jakýchkoliv dalších zdrojů znečištění, velmi důležitá je ale i důsledná kontrola stávajících provozů, případně tlak na jejich transformaci, aby byly pro své nejbližší okolí co nejméně rizikové. V reportáži si to ukážeme na detailu provozu koksovny v Přívoze.

13. 11. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Další mokřad v ohrožení

V Příbrami na Nové hospodě se nachází mokřadní louka, která je už dvacet let (od roku 2002) v územním plánu vedená jako rozvojová plocha.

6. 11. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Giganti proti malým farmářům

Začneme konečně výrazněji podporovat menší farmy a snížíme dotace gigantům?

30. 10. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám