Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusLesní hospodařeníFosilní paliva a jejich těžba

Vracíme se k tématu kácení v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří v části nad městem Horní Jiřetín, kde hospodaří společnost spojená s uhlobaronem Pavlem Tykačem. Od podzimu loňského roku do současnosti pokračuje intenzivní kácení holosečným způsobem, který je již na první pohled v rozporu s doporučenými opatřeními EVL i s předmětem ochrany. Lokalitu jsme v uplynulých měsících s kamerou opakovaně navštívili a kácení dokumentovali. KÚ Ústeckého kraje v únoru vydal souhlas s dalším kácením v nejcennějších částech EVL, proti čemuž se odvolaly spolky (například Česká společnost ornitologická) i město Horní Jiřetín. Minulý týden podalo Greenpeace rozsáhlý podnět ČIŽP, kde jsou podrobně zdokumentovány negativní dopady dosavadních holosečných kácení na EVL a stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů. Krajský úřad od loňského října, kdy pro náš pořad sdělil, že pracuje na dohodě s vlastníkem na smluvní ochraně a zároveň na vyhlášení CHÚ v této věci do teď nic neučinil. Krajský úřad též odmítá spolkům i vědecké veřejnosti poskytnou lesní hospodářský plán, aby bylo možné ověřit zákonnost probíhajícího kácení. Díky dlouhodobému nekonání KÚ při ochraně a péči o EVL připravuje Horní Jiřetín stížnost Evropské komisi.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD
ŽánrDokument