Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusFosilní paliva a jejich těžbaObnovitelné zdroje energie

V poslanecké sněmovně leží novela zákona o podporovaných zdrojích energie a novela energetického zákona. Obě tyto novely by měly stanovit nová pravidla pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku a to jak v oblasti investičních, tak provozních podpor a ukotvení akumulačních systémů energie do české legislativy. Jak proti podpoře OZE, tak i proti zapojení akumulace se zvedl odpor „starých“ energetických firem (překvapivě bez ČEZ), sdružených kolem Teplárenského sdružení, které doposud profitovaly ze svého exkluzivního postavení coby preferovaných zdrojů a také stabilizačních prvků energetické sítě.

Přestože neexistují technologické překážky, jak podle ERÚ, tak podle ČEPS, snaží se skrze skupinu poslanců inovace v energetice „staré“ energetické firmy podporu OZE a akumulace zablokovat. Přitom proto, aby ČR splnila své závazky vůči EU, musí razantně navýšit podíl obnovitelných zdrojů a jednou z podmínek je i zavedení akumulace. Že jsou navíc naše závazky málo ambiciózní, nám na podzim vytýkala Evropská komise. Ministerstvo průmyslu hraje mrtvého brouka a do sporu příliš nezasahuje, i když právě MPO by mělo nastavovat pravidla pro českou energetiku. Reálně tak hrozí, že další rozvoj OZE bude v ČR na další roky zablokovaný. Přitom podíl OZE v ČR vzrostl za poslední dekádu o pouhé 1 %.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD
ŽánrDokument