Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusKanál Dunaj-Odra-LabeKontroverzní výstavba

Těsně za českými hranicemi na jižní Moravě nedaleko Hodonína u slovenského města Holíč plánuje česká developerská společnost DOE Europe SE stavbu obřího kontejnerového překladiště. Překladiště má mít kapacitu až jednoho miliónu kontejnerů. Součástí překladiště má být především kamionová doprava a s ní spojené negativní vlivy na české území a také na historicky a archeologicky evropsky významné území mikulčicko-kopčanské sídelní aglomerace spadajícího do komplexu Archeoparku Mikulčice-Kopčany, budovaného společným úsilím obou zemí. Území, na kterém se má překladiště nacházet je přitom připravováno do zápisu Světového seznamu UNESCO. Překladiště se bude nacházet v těsné blízkosti tří Evropsky významných lokalit NATURA 2000, které negativně ovlivní.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2021
 P ST HD
ŽánrDokument