Proč se české rybníky proměnily v rybí tlačenku v zelené omáčce? Dokument o proměně českých rybníků ve vany na kapry. Režie M. Slunečko

Nedej se!ZemědělstvíLegislativa

Většina rybníků se po sametové revoluci dostala do rukou soukromých firem, které v rámci nejvyššího zisku rybníky přesazují rybami. Není výjimkou, když na kubický metr vody v rybníku připadá pět dvoukilových kaprů. Tady už nejde o polointenzivní chov kaprů, jak rybáři proklamují, ale o chov intenzivní. Navíc rybáři hrnou do rybníků tuny hnoje a tím cíleně kontaminují vodu, aby hnůj podpořil tvorbu zooplanktonu. Protože ale tolika rybám přirozená strava nemůže stačit, rybáři krmí kapry obilím. Jedná se o tisíce tun: sto kilo kaprů sežere stejně obilí, jako metrákové prase. A kam putují jejich exkrementy?

Kapr krmený obilím je tučný a jeho maso obsahuje méně cenných omega tři mastných kyselin, než by kapři při nižších obsádkách získávali z přirozené stravy – zooplanktonu. Navíc každá tuna obilí obsahuje asi tři kila čistého fosforu, který se usazuje v bahně a putuje do řek a přehrad. Na přemíru fosforu ve vodě reagují sinice, proto jsou hladiny rybníků a přehrad zelené a jejich metabolity ohrožují zdraví ryb i lidí. Přestože je evidentní, že se jedná o kontaminaci povrchových vod, vše je po legislativní straně v pořádku. Rybářská lobby si vymohla výjimku a stát ztratil veškeré páky, jak kontrolovat kvalitu vody v rybnících. Je tedy nejvyšší čas, aby si naše společnost ujasnila, co skutečně od rybářů požadovat. Voda totiž stejně jako vzduch není soukromý majetek…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument