Dokument z cyklu Nedej se zachycuje krajinné a sociální proměny prostředí vodních nádrží Nové mlýny a ukazuje radikální proměnu krajiny, turisticky nešetrnou megalomanii a celkově střet společenských hodnot. Režie T. Hlaváček

Nedej se!Kontroverzní výstavba

Oblast Pálavy je vnímána jako jedno z nejmalebnějších míst jižní Moravy. Je proslavené vinařskou tradicí a zvláště v Čechách má pověst svérázného prostředí s živými tradicemi a autentickým venkovským životem. Realita Pálavy ale takto idylická není. Kromě vinařských obcí se zde můžete setkat s krajinou zdevastovanou turismem, rekreačními objekty a ropnými vrty. To vše v blízkosti vodního díla Nové Mlýny, na místě původních vesnic a lužních lesů, které vzniklo těsně před rokem 1989 kvůli vytvoření zavlažovací zemědělské sítě, jež nebyla nikdy realizována.

Dokument představuje průřezovou reflexi místa/stavby, které po více než čtyřicet let existence vyvolává spory a ostře protikladné postoje ve věci účelu i smyslu stavby samotné. Vodní dílo nádrží Nové Mlýny, průběžně stavěných v letech 1975–1989, vzniklo v původně přirozené oblasti, na níž se rozpínal jeden z největších lužních lesů ve střední Evropě. Tato oblast byla na základě vodohospodářských důvodů zatopena třemi velkými jezery. Ohromné množství energie, které bylo do diskuzí, sporů či akcí po celá ta léta do tématu vloženo, se odráží i v množství mediálních výstupů, které je možné nalézt v archivech. Tyto archivní materiály jsou smutně vzácným příkladem toho, jak se z jedné hospodářské stavby stalo téměř půl století neřešitelné politikum, a ve svém souhrnu k dnešním dnům představují obraz vícegenerační prohry zastánců životního prostředí a přírodovědců ve střetu s technokratickým myšlením, a to překvapivě bez ohledu na politickou a společenskou situaci, ve které se diskuze a spory odehrávaly.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2020
 P ST AD HD
ŽánrDokument