26 minut

Náš nanosvět

Obsah dílu

Jaká zodpovědnost plyne z výroby i používání nanomateriálů a na jaká nebezpečí bychom se měli v budoucnu připravit?

Stopáž19 minut
Další díl
Boubínský prales na odpis

Přehled dílů

1296 dostupných
Stopáž19 minut

Bílina - v důvěře trhlina

Vláda Petra Fialy v programovém prohlášení slíbila, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby bylo možné skončit s těžbou a spalováním uhlí do roku 2033. Jenže podle iniciativy studentů vysokých škol z Univerzit za klima vláda nekoná, a proto studenti v listopadu loňského roku okupovali několik dní univerzity v Praze a v Brně.

4. 6. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Zahrádky v ohrožení

Na základních principech rozvoje Prahy panuje i v magistrátní koalice v zásadě shoda. Je potřeba povzbudit výstavbu nových bytů, město by se mělo zahušťovat a nerozšiřovat do volné krajiny a k tomu jsou ideálním místem nevyužité brownfieldy, kterých je v našem hlavním městě stále dost. Dobrým příkladem tohoto přístupu mohou být Vysočany, kde o nové záměry v podobném duchu není nouze.

28. 5. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Příliš velké odlehčení

Obyvatelé Rudolfova u Českých Budějovic řadu let upozorňují úřady, že místní kanalizace není nafukovací. Nové budovy, parkoviště a silnice svádějí dešťovou vodu do stále stejné společné kanalizace, kudy tečou i splašky. Takže i při mírném dešti kanalizace nestačí a přes odlehčovací komory vytékají splašky ven. Nikdo investory nenutí, aby dešťovku zachytávali a odváděli zvlášť.

21. 5. 2023 na ČT2
Stopáž19 minut

Obchod s exotikou

Představení Úmluvy CITES, která reguluje mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin tak, aby jejich bezohledné a nadměrné získávání pro komerční účely nezpůsobilo jejich vyhynutí nebo vyhubení ve volné přírodě.

14. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Kaolin nade vše

Vracíme se k tématu těžby kaolinu v okolí obcí Jenišov, Božičany a Mírová na Karlovarsku. V okolí třech malých obcí se nachází 10 lomů na kaolin a bentonit, které provozuje společnost Sedlecký kaolin a.s. Místní občané si stěžují, že otevřených lomů je příliš a vadí jim hluk, prach a zvýšená doprava. Společnost přitom plánuje otevřít další lomy.

7. 5. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Hory rostou u Čáslavi

Vracíme k případu skládky v Čáslavi. Jak jsme informovali, dnes již bývalé vedení města v čele se starostou Málkem zjistilo, že společnost AVE provozující skládku, neodvedla městu za uložený odpad poplatky kolem miliardy korun. Obdobné zjištění u této firmy pak následně hlásila i některá další města. Národní centrála proti organizovanému zločinu v této věci zahájila trestní stíhání právnické osoby pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

23. 4. 2023 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám