Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusJaderná energetika

Vracíme se k záměru odtěžby odvalů po těžbě uranu na Příbramsku. Jak jsme informovali, podle laické i odborné veřejnosti je v záměru mnoho nejasností, známých i neznámých rizik. Nedávné rozhodnutí MŽP všechny překvapilo. Podle MŽP nebude mít záměr mnohaleté odtěžby nebezpečného odpadu, jakým odvaly po těžbě uranu jsou, dopady na ŽP a proto není důvod posuzovat jej v procesu EIA. Kontroverzní záměr tak nebude podroben nezávislé oponentuře ani veřejnému projednání.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2020
 P ST HD
ŽánrDokument