Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusLesní hospodaření

Soutok řek Moravy s Dyjí přezdívaný Moravská Amazonie tvoří unikátní říční krajina lužních lesů a luk s mohutnými solitérními duby, která je protkaná sítí slepých ramen a tůní. Nachází se zde řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Území je součásti evropské sítě Natura 2000 jako stanoviště chráněných druhů a ptačí oblast. Jde také o biosférickou rezervaci UNESCO. Přesto dosud nemá tato jedinečná část naší přírody zakotvenou ochranu v podobě zvláště chráněného území.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument