Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusKanál Dunaj-Odra-Labe

Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica jsou významné výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Louky u Přelouče na Pardubicku je lokalita důležitá pro výskyt dvou vzácných druhů motýlů, modráska bahenního a modráska očkovaného. Štěrkopískové náplavy na českém dolním toku Labe jsou v rámci České republiky zcela výjimečným typem stanoviště. Jsou rozsáhlé a vyskytuje se na nich mnoho vzácných druhů, například drobnokvět pobřežní. Obě lokality byly v minulosti ohroženy plány na výstavbu vodních děl, která mají údajně zlepšit splavnost.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument