Blok občanské a ekologické publicistiky

Nedej se plusKůrovecLesní hospodařeníNárodní park Šumava

Ve Vimperku v srpnu proběhla demonstrace na podporu zásahů proti kůrovci v přísně chráněné národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Skupinka demonstrantů žádala, aby správa CHKO Šumava nebránila státnímu podniku Lesy České republiky kácet stromy napadené kůrovcem a odvážet je z rezervace.

Zásahy proti kůrovci přitom v rezervaci Boubínský prales probíhají podle výjimek vydávaných Správou CHKO Šumava. Poslední výjimka byla udělena v roce 2015. Jenže se ukázalo, že při stávající gradaci kůrovce její aplikace vede k vytváření rozsáhlých holin a poškození lesního ekosystému. Přesto Lesy České republiky v loňském roce požádaly o její rozšíření a možnost kácet na celém území rezervace. Proti se postavili vědci a ekologové, kteří naopak žádají, aby se v naší nejznámější rezervaci, která je součástí sítě evropsky významných území Natura 2000, přestalo zasahovat úplně.

Stopáž19 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD
ŽánrDokument